Sprzedaż i serwis agregatów prądotwórczych

Agregat prądotwórczy – kogeneracyjny małej mocy

Agregat prądotwórczy – kogeneracyjny małej mocy

in Aktualności, Kogeneracja - agregaty gazowe, Uncategorized

KOGENERATORY GAZOWE do jednoczesnej produkcji prądu i ciepła

Gaz sieciowy (ziemny), biogaz, gaz wysypiskowy, koksowniczy, kopalniany

typ moc elektr. moc cieplna
S-320/10/14 10 kW 14 kW
S-321/15/20 15 kW 20 kW
S-321/18/24 18 kW 24 kW

 

działające „wyspowo” – synchroniczne i „w sieci” (podłączane „po niskim napięciu”) – asynchroniczne jednocześnie grzejące wodę użytkową i/lub centralne ogrzewanie

 

Agregaty kogeneracyjne asynchroniczne serii S-320/321 przygotowane są do przyłączenia do instalacji niskiego napięcia w układzie 3-fazowym. Produkują energię elektryczną, jednocześnie z ciepłem (odzyskiwanym poprzez wymiennik z wydechu spalin, gdzie temperatura przekracza 500st.C), która może być wykorzystana u użytkownika przed licznikiem (przyłączem elektroenergetycznym). Niewykorzystane „nadwyżki” energii elektrycznej są „wydalane” poza licznik. Dlatego w miejscu zastosowania mikroźródła (zgodnie z Prawem Energetycznym -max.moc el. do 40 kW) dystrybutor (dostawca) energii elektrycznej, ma obowiązek założenia dwukierunkowego licznika energii elektrycznej oraz odkupu nadwyżek (obecnie za 80% ceny energii, bez koszów przesyłu – tj.ok. 24gr/kWh).

Kogeneratory zużywają przeciętnie w ciągu godziny pracy od 10 do 12m3 biogazu (o przeciętnej zawartości metanu CH4 55-65%) – w zależności od ich mocy. Przy sieciowym gazie ziemnym zużycie to wynosi 6-7,5m3. Produkowana energia elektryczna „zaoszczędza” jej pobór przez użytkownika, co daje w rozliczeniu oszczędność na opłatach za prąd (np.10kW x ilość godzin pracy x cena 1kWh razem z kosztami przesyłu).

Odzyskiwane ciepło na wymienniku spaliny-woda, może być oddawane (za pomocą drugiego wymiennika) do zasobnika centralnego ogrzewania lub bojlera ciepłej wody użytkowej.

Dobór wielkości kogeneratora warunkują 2 parametry:

ilość gazu (biogazu)

wielkość (moc) przyłącza elektroenergetycznego.

Każdy użytkownik energii elektrycznej podłączony do ogólnodostępnej sieci posiada tzw. warunki przyłączeniowe. Są one górną granicą „przepływu mocy” – przy licznikach dwukierunkowych – w „obie strony”. Stąd dobór źródła poniżej wartości mocy przyłączeniowej wymaga jedynie zgłoszenia tego źródła. Każde zwiększenie mocy źródła ponad graniczną wartość przyłącza, wymaga uzgodnienia z operatorem (właścicielem) sieci dostawczej. Zgodnie z polskim Prawem Energetycznym zgłoszenie mikroźródła obliguje operatora do przyjęcia (podłączenia) mikroźródła. Koszty ewentualnej wymiany licznika są po stronie operatora.

Proponowane przez nas agregaty prądotwórcze – kogeneracyjne oparte są na gazowym, 1-cylindrowym silniku, który wymaga płyty stabilizacyjno-fundamentowej. Dokumentację płyty i stalowe elementy konstrukcyjne dostarczamy przed instalacją, do wypełnienia betonem, w miejscu posadowienia, zanim odbędzie się montaż.

Dostawa kogeneratora obejmuje również dostawę kontenera, który ogranicza hałas pracy silnika oraz ochrania przed wpływami atmosferycznymi.

Kogeneratory serii S-320/321 mogą być przygotowane w wersji synchronicznej. Wówczas, wytwarzają one energię elektryczną bez połączenia z siecią zewnętrzną („wyspowo”), o stałych parametrach mocy elektrycznej (uzależnionych od wielkości: 10 lub 15 lub 18 kW), którą można wykorzystać (np. w promiennikach elektrycznych), przy jednoczesnym wykorzystaniu odzyskiwanego ze spalin ciepła (np. na zasobnik ciepłej wody użytkowej).

Do pobrania:

Karta katalogowa – kogenerator S-320/10/14  >>>

Karta katalogowa – kogenerator S-321/15/20  >>>

Karta katalogowa – kogenerator S-321/18/24  >>>

Schemat technologiczny układu kogeneratora  >>>

Schemat podłączenia kogeneratora do instalacji C.O.  >>>

Zapraszamy Państwa do składania zapytań ofertowych

Kogeneracja – agregaty kogeneracyjne małej mocy