Sprzedaż i serwis agregatów prądotwórczych

Kogeneracja Agregaty kogeneracyjne

Agregaty prądotwórcze kogeneracyjne

 

 

gazowy

Kogeneracja to proces, gdzie energia zawarta w paliwie zamieniana jest w jednym procesie technologicznym w energię elektryczną i cieplną. Agregaty kogeneracyjne są idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie paliwo – gaz jest otrzymywane jako produkt „uboczny” procesu technologicznego / produkcyjnego np.:

– kopalnie metanowe – (gaz kopalniany – metan)

– oczyszczalnie ścieków (biogaz)

– wysypiska śmieci (gaz wysypiskowy)

– rolnictwo (bio gaz)

Mamy do dyspozycji praktycznie niekończące się źródło zupełnie darmowego paliwa. Możemy wytwarzać, produkować i odsprzedawać ciepło oraz energię elektryczną. Nie bez znaczenia są również świadectwa / certyfikaty energetyczne, które mogą stanowić dodatkowe źródło dochodów.

Energię elektryczną możemy wykorzystywać na własne potrzeby lub odsprzedawać. Ciepło natomiast możemy wykorzystać, przykładowo jako:

1. Ogrzewanie obiektów

2. Ciepła woda użytkowa lub procesowa (do 110 stopni C)

3. Zasilanie chłodziarek absorpcyjnych i wykorzystanie do klimatyzacji lub budowy chłodni na owoce etc.

4. Zasilania suszarni pofermentu w celu produkcji peletu jako paliwo lub nawóz

5. Zasilanie ogrzewania zbiorników fermentacyjnych

W naszej ofercie agregaty kogeneracyjne o mocach od 10kVA do kilku/kilkudziesięciu MW

jako instalacje jednostkowe lub elastyczne systemy modułowe. 

Więcej o agregatach kogeneracyjnych tutaj   >>>